Lansweeper

Sale

System do zarządzania zasobami IT.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Cross-platform IT Asset Discovery

Lansweeper pozwala na wyszukiwanie i katalogowanie wszystkich zasobów, które są możliwe do wykrycia w Twojej sieci.


Centralne repozytorium

Niezależnie od typu zasobu Lansweeper przechowuje wszystkie informacje w jednej centralnej bazie.


Zaanwansowane raporty

Ponad 400 predefiniowanych raportów gotowych do użycia pozwolą na dostęp do praktycznie każdej informacji.


Integracje

Lansweeper pozwala na integrację z czołowymi dostawcami rozwiązań z różnych obszarów.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Tweet about #ITSMSoftware